Image

Vader Márcia en Gláucio nog niet uitgezet
Immigratie- en Naturalisatiedienst IND Marcia Claucio uitgezet asielzoeker verblijfsvergunning Angola

  0 comments   0 repins

Image

Koning bezoekt hoofdkantoor van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
vluchtingenopvang COA asielzoekers Koning Willem-Alexander IND VNG

  0 comments   0 repins

Scroll to Top